Denmark

Random Royaling – A Sprinkling of Danes

Recently, Mary suited up for a busy day. In the morning she presented the annual Christmas Seal award, and in the afternoon she attended the annual FSR ceremony – the Danish auditor’s award. No one seems to know the designer of this ensemble, although Style of Mary has a good breakdown on her jewelry and accessories. I’m a huge fan of monochrome, easy to wear professional clothes, so this works for me.

Embed from Getty Images

The Danish Order of Freemasons celebrated their 275th anniverary recently, and Princess Benedikte attended as the royal representative. A couple of things fascinate me about this appearance. The Freemasons were once very active in the U.S., but the group has declined considerably in recent decades. It’s interesting it’s still strong in Denmark. I’m actually even more fascinated by either the flower applique or pin on Benediktes beautiful purple dress. I can’t work out what it is, but I’m sure you can help me.

View this post on Instagram

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling. Frimurerordenen kan i år fejre 275-års jubilæum, og i den anledning deltog Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte i går i ordenens jubilæumsmarkering. ⁣ ⁣ Under arrangementet blev Prinsessen vist rundt i Stamhuset i København, hvor Hendes Kongelige Højhed fik et indblik i ordenens historie, kultur og åndsliv. Efterfølgende overværede Prinsessen uddeling af frimurerpriser til Garderhøjfortet samt sine protektioner Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade og Fredensborg Slotskirkes Pigekor. ⁣ ⁣ Den Danske Frimurerorden blev formelt stiftet med et engelsk konstitutionspatent til logen Zorobabel i København i 1745. Logen, der er Nordens ældste, lever i dag videre under navnet Zorobabel og Frederik til det kronede Haab (Z&F), og ordenen kan derfor markere sit 275-års jubilæum i 2020. Frimureriet kom til Danmark fra England via det europæiske kontinent og fik hurtigt en vis udbredelse. I 1855 var der tre loger herhjemme, men i de følgende 100 år oplevede ordenen en markant fremgang med oprettelsen af mange nye loger på tværs af landet. Ordenen består i dag af ca. 90 loger i 45 danske byer og tæller ca. 7.500 medlemmer. ⁣ ⁣ 📸 DDFO/Carsten Schwartz©️⁣

A post shared by DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) on

Fred’s using his room again, folks. Not much to say about his clothes, but I know you all like an occasional dose of room zooms, so here it is ; ).

View this post on Instagram

Tidligere i dag blev P4G-partnerskabsprisen 2020 uddelt ved et virtuelt arrangement, hvor tusindvis deltog fra hele verden. Ved arrangementet holdt Hans Kongelige Højhed Kronprinsen åbningstalen og sagde blandt andet:⁣ ⁣ “They are role models for the many more partnerships we need in the transition to a green economy.” ⁣ ⁣ Se hele talen på Kongehusets Facebookprofil. ⁣ Baseret på mere end 70 indkomne forslag blev der i alt uddelt seks partnerskabspriser: prisen for det bedste partnerskab i hver af de fem kategorier, som P4G arbejder indenfor (vand, energi, landbrug og fødevarer, byer og cirkulær økonomi) samt prisen for det overordnede bedste partnerskab. Blandt vinderne var FINISH Mondial, der sikrer sanitære forhold til mere end fem millioner mennesker. ⁣ ⁣ P4G – Partnerskab for grøn vækst og de globale mål 2030 – er et globalt initiativ, der har til formål at accelerere implementeringen af FN’s Verdensmål og Parisaftalen gennem offentlig-private partnerskaber. Danmark er initiativtager til P4G, som blev lanceret i 2017 ved FN’s generalforsamling, og det første P4G-topmøde blev afholdt i København i oktober 2018. Kronprinsparret deltog i flere arrangementer i forbindelse med topmødet.⁣ ⁣ 🖌 Earlier today, the P4G Partnership Awards 2020 were handed out during a virtual event in which thousands took part from around the world. During the event, His Royal Highness The Crown Prince gave the opening speech and, among other things, said:⁣ ⁣ “They are role models for the many more partnerships we need in the transition to a green economy.” ⁣ ⁣ Based on more than 70 recommendations received, six Partnership Awards in all were handed out this year: The award for the best partnership in each of the five categories P4G works in (water, energy, agriculture and food products, cities and circular economy) as well as the overall best partnership. Among the winners was FINISH Mondial, which provides sanitary conditions for more than five million people.⁣ Denmark is the initiator of P4G, which was launched in 2017 at the UN’s General Assembly, and the first P4G summit was held in Copenhagen in October 2018.

A post shared by DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) on

Let us know what you think of the Dane parade.